A A A

Otoimmun hastalıklar tıp biliminin bir dalı olan immünolojinin çok ilginç ve karmaşık konularından biridir.

Vücut yapımız yani organizmamız kendi öz yapıları ile kendinden olmayan yabancı cisimleri ve yapılan ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Normal şartlarda bağışıklıkla görevli hücreler kendi öz doku hücrelerini tanımayı öğrenmişlerdir. Düzenleyici bir sistem yardımıyla bağışıklık hücrelerinin bunlara saldırması önlenmektedir. Bu sistemin bozulması yani; Bir canlının savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine de saldırması ve kendi vücut hücreleri yok etmeye çalışması olayına Otoimmün hastalık denmektedir.      

Otoimmün hastalıklar :
* Bir takım dokulara savaş açarak vücutta o dokuların bulunduğu yerlerde iltihaplanmalara yol açar,
* Bazı organların aşırı büyümesine yol açabilir,
* Organ fonksiyonunu ve çalışmasını bozabilir.

Tek organ veya hücre tipini ilgilendiren otoimmün hastalıklar:
* Hashimoto tiroiditi
* Graves hastalığı
* Myastenia gravis
* Good-pasture sendromu
* Otoimmün orşit
* Primer bilier siroz
* Kronik aktif hepatit
* Ülseratif kolit
* Membranöz glomerulonefrit
* Otoimmün hemolitik anemi

Sistemik otoimmün hastalıklar:
* SLEotoimmün (Sistemik Lupus Eritematozus)
* Romatoid artrit
* Sjögren sendromu
* Reiter sendromu
* İltihabi miyopati
* Sistemik sklerozis
* Poli arteritis nodoza

Otoimmün Hastalıklar Hangi Şikayetlere Sebep Olur?
Hastalığın çeşidine göre şikayetler farklılaşır. Genel olarak bütün otoimmün hastalarda ;
* Halsizlik
* Yorgunluk
* Ateş
* Genel hastalık hali görülür.

Toleransın bozulması ve otoimmünitenin başlaması
İmmünolojik,
Genetik,
Mikrobik faktörlerin komplike etkileşimini kapsar.

Biorezonans ile Tedavi:
Biorezonans tedavisiyle amacımız hastalığa yol açan ana nedenleri bulmaktır. Bu ana nedenler de yaptığımız kan testi sonucunda bulunmaktadır. Hastalarda yüklenme nedenlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.
Toksinler (Ağır metaller, çevre toksinleri, Digoksin, Formaldehit…)
Kronik ve bastırılmış kronik enfeksiyonlar
Diş ve Tonsillerde kronik bakteriyel enfeksiyonlar
Diş hekimliğinde kullanılan maddelerin toksik etkisi(gümüş,amalgam,cıva, paladyum..)
İş yerinde kullanılan toksik maddeler (boyalar,asbest..)
Kalın bağırsak ta etkili olan kronik enfeksiyonlara sebep olan mikroorganizmaların endotoksinleri
Yanlış beslenmeden ötürü, şekerin barsak ta alkole dönüşüp, özellikle karaciğerde toksik yüklenme yapması?
Jeopati, Elektrosmog
Aşıların toksik etkisi

Tespit edilen ‘yüklenmeler’ vücutta ne yapıyor?
* Vücudun herhangi bir hücre populasyonu =zincirin en zayıf halkası
* Başta İmmün Sistemi aşırı aktif, sürekli zorlanmadan ötürü, enerji eksikliğine uğruyor ve İmmün Sistemi aktivitesini azaltıyor
* Negatif etkenlerin maruziyeti devam ediyor ve vücudun en zayıf bölgesinde(organında) hücre duvarında yapısal değişikliğe yol açıyor
* İmmün Sistemi değişime uğramış hücreleri ‘yabancı’ olarak algılıyor= Otoimmünite
* Aynı zamanda çoğalmış hücre ölümü lokal immünolojik reaksiyonlardan ötürü hücre onarımına da geçiyor.

Tüm bu maddeler temizlendikten ve gerekli tedavi protokolü uygulandıktan sonra diğer tedavi yöntemlerine rağmen üstesinden gelinemeyen birçok hastalığın kendiliğinden iyileştiği görülür.

 

replica watches fake watches replica rolex rolex replica fake watches replica watches replica rolex fake rolex replica rolex rolex replica